افزایش بهره وری و کاهش هزینه های منابع انسانی با استفاده از فرغون مناسبافزایش بهره وری با استفاده از فرغون مناسباستفاده از فرغون مناسب با ورق ضخیم تر و استفاده از لاستیک با لایه های بیشتر. بیشتر بخوانید